Posteado por: marcprat | 30 abril 2010

Foto libro

Esta fet amb el programa de fotolibro de fotoprix

Anuncios

Programas de edicion de imagenes:

Inkscape

Photoshop

Floor plan

Picasa

SketchUp

Posteado por: marcprat | 8 febrero 2010

Formats basics

Vectorial

Mapa de punts

Posteado por: marcprat | 25 enero 2010

Activitats

3. Justifica els avantatges de disposar d’un sistema dual d’ arrencada.

Cada vegada es mes frequent  que un usuari faci servir un SO per certes coses i un altre usuari per d’ altres , segons les   caracteristiques propies. Tots dos poden estar instal·lats en la mateixa maquina, de manera que s’engegui un o altre         segons convingui.

7. Enumera les tasques que du a terme un sistema operatiu (SO).

Permet l’execucio  normal de la resta de les operacions.

8. Explica que es una particio i la importancia que te aquest concepte a l’hora  d’instalar dos o mes SO en un mateix equip.

Els discurs durs dels ordinadors s’organitzen mitjantçant particions. En cada particio s’hi pot definir un sistema de fitxers  diferent  i col·locar-hi els fitxers necessaris per cada SO

9.Explica amb poques paraules el procediment que cal seguir per llegir des d’un ordinador un fitxer col·locat en una carpeta d’un altre ordinador que estiguir en la mateixa xarxa. Han de pertanyer tots dos equips al mateix grup de treball?

S’accedeix a red, i despres es busca l’ordinador que vulguis i alla dintre, busques la carpeta. Si han de pertanyer al mateix grup de treball.

10.Respon:

a)Que es un gestor d’ arrencada? Es com una mena de menu que et permet escollir el SO amb el que vols arrencar.

b)Que es un SO en format live-CD? Quins avantatges te? Es  un sistema operatiu   pero que est en un CD o un DVD i no esta instalat al ordinador.

c)Quines modificacions cal fer a la BIOS d’una màquina perque arrenqui amb un SO corregaten un Live-CD? S’ha d’entrar a la BIOS i accedir al Boot, alla s’ha de seleccionar que vols arrencar automaticament amb el sistema del CD.

Posteado por: marcprat | 20 noviembre 2009

Sistemas operatius

El sistema operatiu és el programa o conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema imformàtic, i permet l’execució normal de la resta de les operacions.

Hi ha diferents tipus de sistemas operatius

Posteado por: marcprat | 18 noviembre 2009

Tutoriales videos-Windows 7

Como agregar una impressora en red en Windows 7

Como desinstalar programas en Windows 7

Como desfragmentar un disco duro en Windows 7

Como crear una cuenta en Windows 7

 

Posteado por: marcprat | 18 noviembre 2009

Video-Como conectarse a una red inalambrica(WIFI)

Posteado por: marcprat | 18 noviembre 2009

Video-Configurar una targeta de conexion de Windows

Posteado por: marcprat | 18 noviembre 2009

Power ponit

Captura

Posteado por: marcprat | 15 septiembre 2009

Bienvenido a mi blog de informatica

Gracias por entrar.

Estos trabajos estan echos por http://www.marcprat.wordpress.com

Categorías